Ansigtet bag Sharp Management

Bagved ligger mange års erhvervserfaring fra forskellige brancher, niveauer og fagkombinationer. Det er vigtigt at man kan kommunikere og/eller forstår fagsproget med sine medarbejdere for at skabe udvikling og forandring. Faglig ledelse og udvikling handler ikke nødvendigvis om lederens egne kvalifikationer, men om lederens evne til at bringe medarbejderens kompetencer i spil og udvikling – det skaber bundlinje for din virksomhed.

“Der er skrevet milioner af bøger om ledelse, men på side ét i min bog står der – Det er vigtigt at se muligheder i stedet for begrænsninger”.

– Jette Lund

Forandringsledelse

Står din virksomhed overfor store forandringer? Har du brug for at ændre kulturen? Hvad kan man gøre for at forberede en forandring? Hvordan skaber man ejerskab for medarbejderne i en forandringsproces? Hvordan leder man en forandringsproces? Hvordan implementerer man en forandring? Kan vi måle om vi er i mål? Hvordan reagerer mennesker psykologisk på forandringer? Kan man overhovedet komme af med ”plejer” – En vellykket forandringsproces er velforberedt og kræver en høj grad af opmærksomhed fra ledelse til medarbejder – Kontakt mig for en drøftelse af nye muligheder.

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillig er en anderledes måde at håndtere ledelse på – hvordan leder man folk, som man ikke kan afskedige? Hvordan får man korrigeret uhensigtsmæssig adfærd? Kan man overhovedet være kritisk overfor en person, der ikke er på lønningslisten? I kølvandet på implementering af frivillige kan der opstå mange spørgsmål og det er vigtigt at have forholdt sig til konkrete spørgsmål, så man har handlemuligheder og undgår uheldige hændelser. Sparringen/kurset tilrettelægges efter jeres konkrete behov.

Human Resources

Har du travlt i din virksomhed? Får du afholdt medarbejder udviklingssamtaler? Lavet uddannelsesplaner? Eller skal du ansætte nyt personale? Afskedige personale? Eller skal du have en udfordrende samtale, hvor der er brug for sparring? Ovennævnte er nogle blandt mange udfordringer du kan møde i personalemæssig sammenhæng – alt efter dit behov og udfordringer sammensætter vi et program, der imødekommer din virksomheds behov.

Resource ledelse

Har din virksomhed alle ressourcer i spil? Kan man ændre på arbejdsprocedurer? Er det de rigtige faglige kvalifikationer der varetager funktionerne? Når vi går i vores ”plejer” verden kan det ske at vi bliver tunnelsynet – en professionel sparring kan være en god øjenåbner for andre alternativer og muligheder der kan effektivisere din virksomhed.

Konflikthåndtering

Hvor der er mennesker, opstår der konflikter og som servicepersonale er det godt at kende til de psykologiske reaktionsmønstre, så man kan agere hensigtsmæssigt og forebygge en konfliktsituation. Kurserne eller dialogen opbygges individuelt og efter virksomhedens konkrete behov.

 

VORES PARTNERE

Hos Day Worker fokuserer vi på og prioriterer partnerskaber, som generer værdi på mere end kun én måde.

Værdier som det at være troværdig, at kunne være dedikeret på alle fronter, at have integritet overalt omkring dig og det at handle ansvarligt uanset hvem du arbejder sammen med eller taler med – er et absolut must.

Dernæst – altid at være på udkig efter, hvordan vi kan skabe merværdi for ikke alene os selv, men også vores omgivelser – som kan være dig som kunde eller alle andre relationer, som vi møder.

For det tredje, hvad du gør, er hvad du er. Hvis det er et kald for dig at være jobudbyder, så kan du være partner med os. Hvis det er et kald for dig at have en platform for de bedste og mest interessante foredragsholdere i landet, så er du også velkommen. Det er er vigtigt er, at du vil det så meget, at det handler om at arbejde – men om at være. Så er vi partnere.